Konkurs na “planszówkę”

Czuwaj druhny i druhowie!
Komenda Hufca Szczecinek ZHP ogłasza KONKURS otwarty dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników z wszystkich hufców Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Polega on na stworzeniu gry planszowej tematycznie związanej z harcerstwem. Do wspólnej zabawy możecie zaprosić członków waszych rodzin. Każda praca musi posiadać tytuł, planszę, instrukcję i pionki. Na zdjęcia prac czekamy do 19.04.2020 na e-mail szczecinek@zhp.pl.

W mailu ze zgłoszeniem i zdjęciami gry należy podać:
– imię i nazwisko zucha/harcerza/wędrownika,
– kategoria (zuch/harcerz/harcerz starszy/wędrownik)
– przydział służbowy (wskazanie gromady/drużyny, do której zgłaszający należy+ miejscowość gdzie działa gromada/drużyna).
Więcej informacji w regulaminie załączonym do wiadomości. Czekamy na Wasze prace i życzymy powodzenia.

Z harcerskim pozdrowieniem
Komenda Hufca Szczecinek ZHP

Regulamin konkursu na grę planszową.