DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

Program Hufca Szczecinek ZHP na rok harcerski 2017/2018
Strategia rozwoju Hufca Szczecinek ZHP na lata 2016-2020
Statut ZHP
Regulamin mundurowy ZHP
Zasady musztry i ceremoniau harcerskiego
Podstawowa składka członkowska
Zgoda na przynalezność do ZHP (do 16 roku)
Deklaracja członkowska
Deklaracja drużynowego
Deklaracja opiekuna drużynowego
Lista składek członkowskich - kwartalna
Instrukcja tworzenia i działania gromary, drużyny...
Wniosek o zaliczkę (druk)
Rozliczenie zaliczki
Rozliczenie pobranej zaliczki (excel)

Dowód wpłaty / przelewu:
Składki członkowskie
Składki instruktorskie
Na działalność drużyny
Na działalność hufca

Biwaki, wycieczki, zbiórki:
Karta biwaku
Lista uczestników biwaku / wycieczki
Zgoda rodzica na udział dziecka w biwaku/wycieczce
Polisa ubezpieczeniowa NNW na rok 2020
Polisa ubezpieczeniowa OC instruktorów i organizatora imprez w roku 2019 - 2020

UWAGA !!!

Wyciąg z “Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny…”

165. Biwak musi być zatwierdzony przez komendanta hufca.

166. O szczegółach realizacji biwaku szef jednostki informuje właściwego komendanta przesyłając
(w formie papierowej lub elektronicznej):

-nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem biwaku:miejsce biwaku, wykaz kadry biwaku, ramowy plan biwaku,

-nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem biwaku: listę uczestników plan finansowy (wpływy, wydatki),
informację o polisie ubezpieczeniowej NNW.

168. Wpłaty uczestników biwaku zbierane są w formie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej. Istnieje możliwość finansowania biwaku ze środków pochodzących z innych źródeł (sponsor, dotacje itp.).

169. Rozliczenie biwaku odbywa się na zasadach ogólnych określonych w dziale Finanse i gospodarka majątkowa jednostki.

Dodatkowo wyjazdy drużyny / patroli na imprezy harcerskie (rajdy, zloty, biwaki) mogą się  odbyć pod warunkiem:
-> opłaconych składek członkowskich (na bieżąco)
-> pisemnej zgody rodzica
-> pisemnej zgody macierzystej Komendy Hufca
W przypadku organizacji rajdów / imprez nie wyraża się zgody na przyjmowanie uczestników drużyn/patroli z innych środowisk bez pisemnej zgody właściwej dla nich macierzystej Komendy Hufca.

Czuwaj!

phm. Monika Stokowiec HR
Komendant Hufca Szczecinek ZHP