1%

www1dlakhpopraw

HUFIEC SZCZECINEK ZHP

im. chor. Zdzisława Pilawy

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego co umożliwia podatnikom przekazanie na naszą rzecz jednego procenta podatku dochodowego.

Dzięki Państwa ofiarności umożliwiliśmy kadrze instruktorskiej podnieść swoje kwalifikację oraz harcerzom uczestniczyć w wielu ważnych przedsięwzięciom. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za okazywaną nam do tej pory hojność i zaprosić do wspierania naszych harcerzy.

 

Dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku dla ZHP?

►ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce;

►ZHP uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym;

►ZHP zrzesza i obejmuje opieką 150 000 dzieci i młodzieży;

►ZHP to organizacja o blisko 100-letniej tradycji;

►ZHP to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy;

 

Każda osoba składająca w 2018 roku zeznanie za 2017 rok, może przekazać 1% podatku ZHP !!!

Jak przekazać 1 % podatku dla Komendy Hufca ZHP im. chor. Zdzisława Pilawy w Szczecinku?

Należy wypełnić odpowiednie rubrykę w odpowiednim rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

 

Instrukcja dla formularza PIT-37 za rok 2017
W zeznaniu, w pozycji 123, wpisujemy numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego(KRS): 0000278582, w pozycji 124  kwotę odpisu, następnie w pozycji 125 Informacje uzupełniające jako cel szczegółowy wpisujemy “Hufiec Szczecinek ZHP 1300  (lub zamiast 1300 – numer drużyny jeśli dotyczy)” oraz zaznaczamy kwadrat w pozycji 126 co jest konieczne abyśmy mogli uzyskać informacji o przekazanych środkach.

Numery drużyn dla 1% znajdują w zakładce “drużyny”.