Komenda Hufca

Skład Komendy:

  • phm. Monika Stokowiec HR – Komendant
  • phm. Arkadiusz Rosiński HR – Skarbnik
  • hm. Piotr Mikołajczuk HR – Członek Komendy
  • pwd. Katarzyna Kisiel HO – Członkini Komendy
  • pwd. Sylwia Tillack – Członkini Komendy

Przydziały obowiązków:
Skarbnik Hufca  – phm. Arkadiusz Rosiński HR
Członkini Komendy Hufca – pwd. Sylwia Tillack

PROGRAM PRACY HUFCA NA ROK HARCERSKI 2019/2020

Program Hufca Szczecinek ZHP na rok harcerski 2019/2020
Strategia rozwoju Hufca Szczecinek ZHP na lata 2016-2020


HARMONOGRAM DYŻURÓW – MAJ 2021

Komendant – phm. Monika Stokowiec HR – pełni dyżur on-line oraz w godz. 16.00 – 17.30 w 5, 11, 19, 26.

Skarbnik – phm. Arkadiusz Rosiński HRpełni dyżur on-line oraz w godz. 16.00 – 17.30 w 5, 11, 19, 26.

Członek Komendy – hm. Piotr Mikołajczuk HR – pełni dyżur on-line

Członkini Komendy – pwd. Katarzyna Kisiel HO – pełni dyżur on-line

Członkini Komendy – pwd. Sylwia Tillack– pełni dyżur on-line

Uchwały Komendy Hufca Szczecinek ZHP: