Hufcowy Kurs Pierwszej Pomocy 2016

Hufcowa Szczecinecka Akademia Ratownicza wychodząc na przeciw potrzebom środowisk harcerskich naszego hufca zorganizowała i przeprowadziła dwudziestogodzinny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Trwał on w okresie 21 – 23 października 2016 roku. Miejscem kursu był Zespół Szkół im. ks. Warcisława oraz tereny w okolicach miasta Szczecinek. Kurs nie był tylko suchą teoria ale przede wszystkim charakteryzował się nabywaniem praktycznych umiejętności przez uczestników. Uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności z zakresów: podstawowych czynności ratujących życie z użyciem AED; ratownictwa w urazach; nagłych stanach zdrowotnych zagrażających życiu; medycyny extremalnej i medycyny podróży.

Serdecznie dziękujemy członkom Akademii za wkład pracy w organizację i przeprowadzenie tego kursu.

oirao21af4

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Szczecinek.

(fot. K. Kisiel, red. A-ros)