Zjazd sprawozdawczy Hufca Szczecinek ZHP

24. listopada 2017 roku odbył się zjazd sprawozdawczy naszego hufca. W zjeździe wzięli udział instruktorzy hufca oraz funkcyjni posiadający prawa wyborcze. W czasie zjazdu obecni również byli przedstawiciele władz Chorągwi Zachodniopomorskiej: harcmistrzyni Eliza Gilewska- komendantka Chorągwi Zachodniopomorskiej, harcmistrzyni Edyta Sielicka- przewodnicząca chorągwianego Zespołu Programowego oraz harcmistrz Grzegorz Grondys- przewodniczący chorągwianej Komisji Rewizyjnej.

Podczas zjazdu hufcowa komisja rewizyjna pozytywnie oceniła pracę komendy hufca oraz wniosła o udzielenie absolutorium. Wszyscy członkowie komendy otrzymali absolutorium. W trakcie zjazdu głos zabrał również Komendant Hufca harcmistrz Robert Jasek, który ogłosił swoja rezygnacje
z funkcji.

Zjazd sprawozdawczy na wcześniejszy wniosek komendanta Roberta Jaska został przekształcony w zjazd sprawozdawczo – wyborczy. Po przedstawieniu kandydata i odczytania wyników badania stanu metodycznego hufca, przystąpiono go głosowania. W jawnym głosowaniu jednogłośnie nową komendantką Hufca Szczecinek ZHP została przewodniczka Monika Stokowiec.

W skład wybranej komendy wchodzą następujące osoby:
pwd. Monika Stokowiec- komendant hufca
phm. Piotr Maśleczka- zastępca komendanta
pwd. Arkadiusz Rosiński- skarbnik
phm. Elżbieta Pryboda- członkini komendy
pwd. Iga Woźnicka- członkini komendy.

(red. I.Woźnicka, fot. R.Jasek)