Komisja Stopni Instruktorskich

Skład KSI

  • hm. Mariola Stefaniak – Przewodnicząca
  • hm. Jolanta Szadkowska – Członkini KSI
  • hm. Maciej Grunt HR – Członek KSI
  • phm. Piotr Mikołajczuk HR – Członek KSI

Osoby chcące otworzyć lub zamknąć próbę na stopień instruktorski w KSI proszone są o składanie kompletnej dokumentacji w biurze KH oraz przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail: ksi@szczecinek.zhp.pl

Terminy spotkań, podczas których odbywać się będą posiedzenia KSI dotyczące otwarcia lub zamknięcia prób instruktorskich:

 

Przydatne dokumenty:
1. Wzór wniosku o otworcie próy na PWD.
2. Wzór karty próby na PWD
3. Regulamin Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
4. Uchwała nr 40 Rady Naczelnej.
5. Uchwała nr 43 Rady Naczelnej ZHP z dnia 2.10.2016 r. ws zdobywania stopni instruktorskich