Zaproszenie na odprawę 05.01.2018

Komendant Hufca zaprasza wszystkich instruktorów, funkcyjnych oraz funkcyjnych drużyn na Hufca Szczecinek ZHP na odprawę, która odbędzie się dnia 05.01.2018 roku o godz. 17.00 w biurze Komendy Hufca.