Komenda Hufca

Skład Komendy:

  • phm. Monika Stokowiec HR – Komendant
  • phm. Piotr Maśleczka HR – Zastępca Komendanta
  • pwd. Arkadiusz Rosiński HR – Skarbnik
  • phm. Elżbieta Pryboda – Członkini Komendy
  • pwd. Iga Woźnicka – Członkini Komendy

 

PROGRAM PRACY HUFCA NA ROK HARCERSKI 2017/2018

Program Hufca Szczecinek ZHP na rok harcerski 2017/2018
Strategia rozwoju Hufca Szczecinek ZHP na lata 2016-2020


HARMONOGRAM DYŻURÓW – MARZEC 2018

Komendant – phm. Monika Stokowiec HR – pełni dyżur w godz. 16.00-18.00 w dniach 6, 13, 20, 27.

Skarbnik – pwd. Arkadiusz Rosiński HR – pełni dyżur w godz. 15.00-17.00 w dniach 9, 23, 30.

Z-ca Komendanta – phm. Piotr Maśleczka HR – nie podano terminów

Członkini Komendy – phm. Elżnieta Pryboda – pełni dyżur w godz. 16.30-18.30 w dniach 7, 9.

Członkini Komendy – pwd. Iga Woźnicka – pełni dyżur od godz. 17.30 w dniach 7, 21, 28.

 

 

 

 

Uchwały Komendy Hufca Szczecinek ZHP: