Komenda Hufca

Skład Komendy:

  • phm. Monika Stokowiec HR – Komendant
  • phm. Arkadiusz Rosiński HR – Skarbnik
  • hm. Piotr Mikołajczuk HR – Członek Komendy
  • pwd. Katarzyna Kisiel HO – Członkini Komendy
  • pwd. Sylwia Tillack – Członkini Komendy

Przydziały obowiązków:
Skarbnik Hufca  – phm. Arkadiusz Rosiński HR
Członkini Komendy Hufca – pwd. Sylwia Tillack

PROGRAM PRACY HUFCA NA ROK HARCERSKI 2017/2018

Program Hufca Szczecinek ZHP na rok harcerski 2017/2018
Strategia rozwoju Hufca Szczecinek ZHP na lata 2016-2020


HARMONOGRAM DYŻURÓW – LUTY 2020

Komendant – phm. Monika Stokowiec HR – pełni dyżur w godz. 17.30-18.30 w dniach 5, 19, 25.

Skarbnik – phm. Arkadiusz Rosiński HR – pełni dyżur w godz. 17.30-18.30 w dniach  5, 10, 12, 19, 25.

Członek Komendy – hm. Piotr Mikołajczuk HR – nie podano terminów

Członkini Komendy – pwd. Katarzyna Kisiel HO – nie podano terminów

Członkini Komendy – pwd. Sylwia Tillack17.30-18.30 w dniach 25.

Uchwały Komendy Hufca Szczecinek ZHP: