Komenda Hufca

Skład Komendy:

  • phm. Monika Stokowiec HR – Komendant
  • phm. Piotr Maśleczka HR – Zastępca Komendanta
  • phm. Arkadiusz Rosiński HR – Skarbnik
  • phm. Elżbieta Pryboda – Członkini Komendy
  • pwd. Iga Woźnicka – Członkini Komendy

 

 

 

Przydziały obowiązków:
Przydział obowiązków phm. Piotr Maśleczka - Zastępca Komendanta Hufca
Przydział obowiązków phm. Arkadiusz Rosiński - Skarbnik Hufca

PROGRAM PRACY HUFCA NA ROK HARCERSKI 2017/2018

Program Hufca Szczecinek ZHP na rok harcerski 2017/2018
Strategia rozwoju Hufca Szczecinek ZHP na lata 2016-2020


HARMONOGRAM DYŻURÓW – STYCZEŃ 2019

Komendant – phm. Monika Stokowiec HR – pełni dyżur w godz. 17.00-18.30 w dniach 9, 15, 22, 29.

Skarbnik – phm. Arkadiusz Rosiński HR – pełni dyżur w godz. 15.30-16.30 w dniach 9, 16, 23, 30.

Z-ca Komendanta – phm. Piotr Maśleczka HR – nie podano terminów.

Członkini Komendy – phm. Elżnieta Pryboda – nie podano terminów.

Członkini Komendy – pwd. Iga Woźnicka – nie podano terminów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwały Komendy Hufca Szczecinek ZHP: