Komenda Hufca

Skład Komendy:

nowa_komenda2015

  • hm. Robert Jasek – Komendant (zakres*)
  • hm. Mariola Stefaniak – Zastępca Komendanta (zakres)
  • phm. Piotr Maśleczka HR – Zastępca Komendanta (zakres)
  • pwd. Arkadiusz Rosiński HR – Skarbnik (zakres)
  • hm. Zofia Gańska HR – Członkini Komendy (zakres)
  • phm. Piotr Mikołajczuk HR – Członek Komendy (zakres)
  • pwd. Monika Stokowiec HR – Członkini Komendy
    *zakres obowiązków

HARMONOGRAM DYŻURÓW – WRZESIEŃ 2017

Komendant – hm. Robert Jasek – pełni dyżur w godz. 17.00-18.00 w dniach (wtorki)  5, 12, 19, 26.

Skarbnik – pwd. Arkadiusz Rosiński HR – pełni dyżur w godz. 17.30-18.30 w dniach (wtorki)  5, 12, 19, 26.

Z-ca Komendanta – hm. Mariola Stefaniak – nie podano terminów

Z-ca Komendanta – phm. Piotr Maśleczka HR – pełni dyżur po wcześniejszym uzgodnieniu z interesantami

Członkini Komendy – hm. Zofia Gańska HR – nie podano terminów

Członkini Komendy – pwd. Monika Stokowiec HR – pełni dyżur w godz. 17.30-18.30 w dniach (wtorki)  5, 12, 19, 26.

Członek Komendy – phm. Piotr Mikołajczuk HR – pełni dyżur po wcześniejszym uzgodnieniu z interesantami

 

Uchwały Komendy Hufca Szczecinek ZHP: