Nowy pomost już pływa

Jest i on!
Długo oczekiwany pomost został zwodowany w Stanicy Harcerskiej w Drężnie. Ma on 12 metrów długości i ponad 2 szerokości. Jego zakup i montaż był możliwy dzięki otrzymanemu przez Stowarzyszenie Stanica Harcerska Drężno grantowi na realizację operacji pt. „Wymiana infrastruktury kąpieliska w Stanicy Harcerskiej w Drężnie”, której celem jest „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Wysokość przyznanego grantu to 14.960,00 PLN (zgodnie z umową nr LGD-PR/11/G/2019 z dnia 24.04.2019r.)
Operacja jest współfinansowana ze środków otrzymanych od LGD POJEZIERZE RAZEM, środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.