KONTAKT

Dane adresowe (dane do faktur)


Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
Hufiec Szczecinek ZHP
ul. Wł. Bartoszewskiego 12
78-400 Szczecinek
NIP 851-30-10-025

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu O/Szczecinek
nr 79 8935 0009 1300 0550 2000 0010


Kontakt:

Biuro: tel. 605 896 610

Komendant Hufca Szczecinek ZHP – phm. Monika Stokowiec HR – tel. 727 913 723 komendant@szczecinek.zhp.pl

Biuro Komendy Hufca – szczecinek@zhp.pl

Skarbnik Hufca Szczecinek ZHP – skarbnik@szczecinek.zhp.pl

Komisja Stopni Instruktorskich – ksi@szczecinek.zhp.pl

Kapituła Stopni Wędrowniczych – ksw@szczecinek.zhp.pl

Komendant Stanicy Harcerskiej – stanica@szczecinek.zhp.pl  www.stanicadrezno.pl

Komisja Rewizyjna Hufca – rewizyjna@szczecine.zhp.pl

Członek Komendy ds. programu – program@szczecinek.zhp.pl

Administrator strony internetowej Hufca – admin


HARMONOGRAM DYŻURÓW – MARZEC 2018

Komendant – phm. Monika Stokowiec HR – pełni dyżur w godz. 16.00-18.00 w dniach 6, 13, 20, 27.

Skarbnik – pwd. Arkadiusz Rosiński HR – pełni dyżur w godz. 15.00-17.00 w dniach 9, 23, 30.

Z-ca Komendanta – phm. Piotr Maśleczka HR – nie podano terminów

Członkini Komendy – phm. Elżnieta Pryboda – pełni dyżur w godz. 16.30-18.30 w dniach 7, 9.

Członkini Komendy – pwd. Iga Woźnicka – pełni dyżur od godz. 17.30 w dniach 7, 21, 28.