Dary Lasu 2017

W dniu 30 września br. członkowie naszego Hufca wzięli udział w wydarzeniu organizowanym przez Lasy Państwowe pn.”Dary Lasu”. Mieliśmy okazję zaprezentować trochę naszych zainteresowań, m.in. wypalanie w drewnie pirografem, budowanie ognisk oraz węzły harcerskie. Do naszej zabawy chętnie dołączali młodzi mieszkańcy Szczecinka. Oprócz naszego stoiska było wiele innych atrakcji z których skorzystali również nasi harcerze.
(red. I.Maduzia, fot. ZHP)