78. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września, jak co roku, przedstawiciele różnych drużyn Hufca Szczecinek ZHP uczestniczyli w obchodach rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Nasze środowiska zorganizowały się na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku w dwóch terminach. Jeden z nich to 4:45 oraz 12:00. Dziękujemy Wam, młodym harcerzom i harcerkom, instruktorom ZHP za obecność i dawanie świadectwa swoją osobą.

(red. A-ros, fot. J.Szadkowaka, A-ros, iszczecinek.pl)